SATILAN ÜRÜNLER VE UYGULAMALARIMIZ
FUJİ MARKA İNVERTER
      FUJİ MARKA İNVERTER
         UYGUN FİYATLAR

       CEP: 0545 8563057


      

FUJİ İNVERTER KULLANIM KLAVUZLARI

SİPARİŞLERİNİZ SİPARİŞ TEYİD FORMU ONAYLANDIKTAN VE ÜÇRETİ BANKA HESABIMIZA EFT VEYA HAVALE OLDUKTAN SONRA MALZEMELER  ADRESİNİZE KARGO İLE TESLİM EDİLİR .SATIŞ ÖNCESİ VE SATIŞ SONRASI TEKNİK DESTEK STOKTAN MALZEME TEMİNİ ÜRÜNLERE AİT TEKNİK BİLGİLERLE SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET VERMEKTEYİZ.

 

     FUJİ ÜRÜNLERİ 1 SENE FABRİKA ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDADIR. 

  

                           

   SİPARİŞ TELEFONLARI:

 CEP    : 0545 856 30 57

    

 EMAİL: mgurotomasyon@gmail.com


                      

 

          

        

              

 
 
 
                          
 
FRENIC – Mini ÖZET KULLANIM KLAVUZU
 
GENEL BİLGİLER
SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI
PLC 24 VDC
CM DĠJĠTAL GĠRĠġ COM UCU
FWD
REV DĠJĠTAL GĠRĠġLER ( PNP / NPN SEÇĠLEBĠLĠR ) SW1 
X1 - X3
EN ENABLE GĠRĠġĠ
Y1 - Y1E DĠJĠTAL ÇIKIġ
12 POTANSĠYOMETRE ORTAK UCU
13 POTANSĠYOMETRE BESLEME UCU 10 VDC
C1 AKIM GĠRĠġĠ ( 4-20 mA ) ( PTC  GĠRĠġĠ OLARAK DA KULLANILABĠLĠR )
11 ANALOG GĠRĠġ VE ÇIKIġ COM UCU
FMA ANALOG ÇIKIġ 1 ( 0-10 VDC )
30A RÖLE ÇIKIġI 1 ( NORMALDE AÇIK KONTAK )
30B RÖLE ÇIKIġI 1( NORMALDE KAPALI KONTAK )
30C RÖLE ÇIKIġI 1 ORTAK UCU
PARAMETRE KODLARI
KOD TANIM AÇIKLAMA
F TEMEL FONKSĠYONLAR
START/STOP, REFERANS, ANALOG ÇIKIġLAR, RAMPA 1, 
BAZI MOTOR DEĞERLERĠ VE MOTOR KONTROLÜ GĠBĠ 
FONKSĠYONLARIN AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
E TERMĠNAL FONKSĠYONLARI DĠJĠTAL GĠRĠġ VE ÇIKIġLARIN AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
C FREANS FONKSĠYONLARI
SABĠT HIZLAR, ANALOG GĠRĠġLER VE 2NCĠ FREKANS 
KOMUTU FONKSĠYONLARININ AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
P MOTOR 1 PARAMETRELERĠ 1NCĠ MOTOR ĠLE ĠLGĠLĠ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
H GELĠġMĠġ FONKSĠYONLAR DETAYLI AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
J UYGULAMA FONKSĠYONLARI 1
PID VE MEKANĠK FREN AYARLARININ YAPILDIĞI 
BÖLÜMDÜR.
Y HABERLEġME FONKSĠYONLARI MODBUS AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR 
 
BAZI PARAMETRELER VE AÇIKLAMALARI
 
1) Motor Değerlerinin Girilmesi ve Tunning İşlemi
F04 = Motor Nominal Frekansı
F05 = Motor Nominal Gerilimi
P01 = Motor Kutup Sayısı
P02 = Motor Nominal Gücü
P03 = Motor Nominal Akımı
Bu değerler girildikten sonra P04 parametresinden Tunning işlemi yapılır. Tuning işlemi döndürerek 
yapılacaksa motora redüktör dâhil hiçbir yükün bağlı olmaması gerekir.
- Motor duruyorken Tunning yapılması için bu değer 1 yapılmalıdır.
- V/F kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için 2 yapılır.
- Vektör kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için 3 yapılır.
Bu parametre değeri ayarlandıktan sonra start butonuna basılır. Tuning işlemine start vermek için kontrol 
yerinin local ya da remote olması önemli değildir. 
 
Parametre Tanım
Fabrika 
Değeri
Değer Açıklama
F 01 Referans Kaynağı 1
4 0 Panel ▲▼ TuĢları ile
1 Voltaj GiriĢinden ( 12 giriĢi )
2 Akım GiriĢinden ( C1 giriĢi )
3 Voltaj ( 12 ) ve Akım ( C1 ) GiriĢlerinin Toplamından 
4 Panel Üzerindeki Potansiyometreden
F 02 ÇalıĢtır Komutu
2 0 Start / Stop Panelden , Yön Terminalden verilir.
1 Dijital GiriĢlerden
2 Panelden Start / Stop ( Sadece Ġleri )
3 Panelden Start / Stop ( Sadece Geri )
F 07 Hızlanma Süresi 6.00
F 08 YavaĢlama Süresi 6.00
F 26 Anahtarlama Frekansı 15
F 31
Analog ÇıkıĢ 1 
Fonksiyonu
0 Bazı Seçenekler
0 ÇıkıĢ Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Önce )
1 ÇıkıĢ Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Sonra )
2 ÇıkıĢ Akımı
4 ÇıkıĢ Torku
E 01
( E 02 )
( E 03 )
Dijital GiriĢler
Terminal X1 
Fonksiyonu
( X2, X3 için de 
geçerlidir. )
Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital giriĢin tersi olarak kabul edilir. )
0 0 ( 1000 ) Multi Frekans Seçimi ( SS1 )
7 1 ( 1001 ) Multi Frekans Seçimi ( SS2 )
8 2 ( 1002 ) Multi Frekans Seçimi ( SS4 )
4 ( 1004 ) 2nci Rampa Seçimi
7 ( 1007 ) Serbest DuruĢ Aktif
8 ( 1008 ) Reset Alarm
9 ( 1009 ) Harici Hata Sinyali ( Ters Kontak )
11 ( 1011 
)
2nci Frekans Kaynağı Aktif
 
Parametre Tanım
Fabrika 
Değeri 
Değer Açıklama
E 20
( E 21 )
( E 22 )
( E 23 )
( E 24 )
( E 27 )
Dijital ÇıkıĢlar
Terminal Y1 Fonksiyonu
(  30 A/B/C için de 
geçerlidir. )
0
Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital çıkıĢın tersi olarak kabul edilir. )
99 0 ( 1000 ) ÇalıĢıyor
1 ( 1001 ) Referansa UlaĢtı Sinyali
5 ( 1005 ) Tork Limit
6 ( 1006 ) Otomatik Reset
99 ( 1099 ) Arıza Sinyali
E 43
LED Ekran ÇalıĢma 
Değeri
0 Bazı Seçenekler
0 Hız
3 ÇıkıĢ Akımı
4 ÇıkıĢ Voltajı
12 PID Geri Besleme Değeri
E 61
E 62
Analog GiriĢler
12
C1
0 Bazı Seçenekler
0 0 Seçilmedi
1 Frekans Komutu 1
2 Frekans Komutu 2
3 PID Set Değeri
5 PID Geri Besleme Sinyali
C 05 … C 7 Multi Frekans Değeri 0 0.00 - 400 Hz
J 01 PID Seçimi
0 Seçilmedi
1 Düz PID
0 2 Ters PID
J 02 Set Değeri
0 Panelden
1 PID Referans Kaynağı
0 4 HaberleĢme
J 03 Kazanç (P) 0.100
J 04 Integral (I) 0.00
J 05 Deveration (D) 0.5 
  
 
                          
 
FRENIC – MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU
 
GENEL BİLGİLER
SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI
PLC 24 V
CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU
FWD
REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 
X1 – X5
EN ENABLE GİRİŞİ
Y1 – Y2 DİJİTAL ÇIKIŞ
CMY DİJİTAL ÇIKIŞ COM UCU
12 POTANSİYOMETRE ORTAK UCU
13 POTANSİYOMETRE BESLEME UCU 10 VDC
C1 AKIM GİRİŞİ ( 4-20 mA ) ( PTC / NTC GİRİŞİ OLARAK DA KULLANILABİLİR ) SW 5
11 ANALOG GİRİŞ VE ÇIKIŞ COM UCU
FM ANALOG ÇIKIŞ 1 ( 4 -20 mA ya da 0 - ±10 VDC ) SW 4
30A RÖLE ÇIKIŞI 1 ( N / A KONTAK )
30B RÖLE ÇIKIŞI 1 ( N / K KONTAK )
30C RÖLE ÇIKIŞI 1 ORTAK UCU
Y1 TRANSİSTÖR ÇIKIŞI 1
Y2 TRANSİSTÖR ÇIKIŞI 2
CMY TRANSİSTÖR ÇIKIŞI İÇİN ORTAK UÇ
PARAMETRE KODLARI
KOD TANIM AÇIKLAMA
F TEMEL FONKSİYONLAR
START/STOP, REFERANS, ANALOG ÇIKIŞLAR, RAMPA 1, BAZI 
MOTOR DEĞERLERİ VE MOTOR KONTROLÜ GİBİ FONKSİYONLARIN 
AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
E TERMİNAL FONKSİYONLARI DİJİTAL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
C FREANS FONKSİYONLARI
SABİT HIZLAR, ANALOG GİRİŞLER VE 2NCİ FREKANS KOMUTU 
FONKSİYONLARININ AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
P MOTOR 1 PARAMETRELERİ 1NCİ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
H GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR DETAYLI AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
A MOTOR 2 PARAMETRELERİ 2NCİ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
B MOTOR 3 PARAMETRELERİ 3NCÜ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
R MOTOR 4 PARAMETRELERİ 4NCÜ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
J UYGULAMA FONKSİYONLARI 1 PID VE MEKANİK FREN AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
D UYGULAMA FONKSİYONLARI 2
HIZ KONTROLÜ (PID), ENKODER AYARLARI VE PULS GİRİŞİ 
AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
Y HABERLEŞME FONKSİYONLARI MODBUS AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
U ÖZEL FONKSİYONLAR
LOJİK İŞLEMLERLE ADIMLI ÖZEL PROGRAMLAMANIN 
YAPILABİLDİĞİ BÖLÜMDÜR.
 
1) Motor Değerlerinin Girilmesi ve Tunning İşlemi
F04 = Motor Nominal Frekansı
F05 = Motor Nominal Gerilimi
P01 = Motor Kutup Sayısı
P02 = Motor Nominal Gücü
P03 = Motor Nominal Akımı
Bu değerler girildikten sonra P04 parametresinden Tunning işlemi yapılır. Tuning işlemi 
döndürerek yapılacaksa motora redüktör dâhil hiçbir yükün bağlı olmaması gerekir.
- Motor duruyorken Tunning yapılması için bu değer 1 yapılmalıdır.
- V/F kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için 2 yapılır.
- Vektör kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için 3 yapılır.
Bu parametre değeri ayarlandıktan sonra start butonuna basılır. Tuning işlemine start 
vermek için kontrol yerinin local ya da remote olması önemli değildir.
2) Motor Kontrol Modu
Bu seçenek Fuji marka hız kontrol cihazlarında; F42 ( Drive Control Selection ) isimli 
parametre ile belirlenmektedir. Ayrıca Frenic-Multi serisi hız kontrol cihazlarında 2 farklı motor 
için 5 farklı kontrol modu seçilebilmektedir.
Parametre değerleri;
 0 = V/F Control ( Kayma Kompanzasyonu Aktif Değil )
 1 = Dynamic Torque Vector Control
 2 = V/F Control ( Kayma Kompanzasyonu Aktif )
 3 = V/F Control enkoder ile( Kapalı Çevrim )
 4 = Dynamic Torque Vector Control enkoder ile ( Kapalı Çevrim )
Vinç, Ekstruder, Konveyör ya da açık çevrim olan diğer genel uygulamalarda Dynamic 
Torque Vector Control ( 1 ya da 4 ) modu uygun olacaktır. Fan, Pompa ve Kompresörler için V/F 
Control ( 0, 2 ya da 3 ) modu kullanılabilir.
 
Kod Tanım
Fabrika 
Değeri
Değer Açıklama
F 01 Referans Kaynağı 1
0 0 Panel ▲▼ Tuşları ile
1 Voltaj Girişinden ( 12 girişi )
2 Akım Girişinden ( C1 girişi )
3 Voltaj ( 12 ) ve Akım ( C1 ) Girişlerinin Toplamından 
5 Voltaj Girişinden( C1) ( V2 fonksiyonu )
7 Motor Pot ile ( Dijital Girişlerden Hız Arttır / Azalt )
11 Ek Dijital Giriş Modülünden
12 Pulse Referansı ( Opsiyon PG Kartı ile )
F 02 Çalıştır Komutu
2 0 Start / Stop Panelden , Yön Terminalden verilir.
1 Terminalden İleri / Geri Start
2 Panelden Start / Stop ( Sadece İleri )
3 Panelden Start / Stop ( Sadece Geri )
F 03 Maksimum Frekans 60 50 Hz 25 – 400 Hz
F 07 Hızlanma Süresi 6.00 6 0.00 - 3600.00 sn
F 08 Yavaşlama Süresi 6.00 6 0.00 - 3600.00 sn
F 26 Anahtarlama Frekansı 15 10 kHz 0 - 15 kHz
F 29 Analog Çıkış 1
0 0 Voltaj Çıkışı ( 0 - 10 Vdc )
1 Akım Çıkışı ( 4 - 20 mA )
F 30 Analog Çıkış 1 Voltaj 100 100% Skala Yapmak İçin. %0 - %300 Ayar Aralığıdır.
F 31 Analog Çıkış 1 Fonksiyonu
Bazı Seçenekler
0 0 Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Önce )
1 Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Sonra )
2 Çıkış Akımı
4 Çıkış Torku
E 01
( E 02 )
( E 03 )
( E 04 )
( E 05 )
Dijital Girişler
Terminal X1 Fonksiyonu
( X2, X3, .. X5 için de 
geçerlidir. )
Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital girişin tersi olarak kabul edilir. )
0 ( 1000 ) Multi Frekans Seçimi ( SS1 )
1 ( 1001 ) Multi Frekans Seçimi ( SS2 )
2 ( 1002 ) Multi Frekans Seçimi ( SS4 )
0 3 ( 1003 ) Multi Frekans Seçimi ( SS8 )
1 4 ( 1004 ) 2nci Rampa Seçimi
2 7 ( 1007 ) Serbest Duruş Aktif
7 8 ( 1008 ) Reset Alarm
8 9 ( 1009 ) Harici Hata Sinyali ( Ters Kontak )
11 ( 1011 ) 2nci Frekans Kaynağı Aktif
12 ( 1012 ) Motor 2 Seçimi
17 ( 1017 ) Hız Arttırma
18 ( 1018 ) Hız Azaltma
35 ( 1035 ) Lokal Kontrol Aktif
 
Kod Tanım
Fabrika 
Değeri
Değer Açıklama
E 20
( E 21 )
( E 27 )
Dijital Çıkışlar
Terminal Y1 Fonksiyonu
( Y2, ve 30 A/B/C için de 
geçerlidir. )
Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital çıkışın tersi olarak kabul edilir. )
0 0 ( 1000 ) Çalışıyor
7 1 ( 1001 ) Referansa Ulaştı Sinyali
99 10 ( 1010 ) Hazır Sinyali
57 ( 1057 ) Fren Sinyali
99 ( 1099 ) Arıza Sinyali
E 43 LED Ekran Çalışma Değeri
Bazı Seçenekler
0 Hız
0 3 Çıkış Akımı
4 Çıkış Voltajı
8 Hesaplanan Tork Değeri
17 Analog Giriş
E 61
E 62
E 63
Analog Girişler
12
C1
C1(V2 Fonksiyonu)
     
Bazı Seçenekler
0 0 Seçilmedi
0 1 Frekans Komutu 1
0 2 Frekans Komutu 2
3 PID Set Değeri
5 PID Geri Besleme Sinyali
C 05 -
C 19
Multi Frekans Değeri 0.00 0.00 - 400 Hz
H 11 Yavaşlama Fonksiyonu
0 0 Rampalı Duruş
1 Boşta Duruş
H 26 Termistör Modu Seçimi
0 Aktif Değil
0 1 Aktif. Sıcaklık Hatası (OH4) Verir.
2 Aktif. Sıcaklık Uyarısı (THM) Verir.
H 27 Termistör Seviyesi 1.60 1.60 V 0.00 - 5.00 V
H 61 Motor Pot Fonksiyonu
0 Stoptan sonra 0.0 Hz
1 1 Stoptan sonraki son hız
J 68 Fren Kapama Akımı 100 10% %0.0 - %300
J 69 Fren Kapama Hızı 1.0 0.0 Hz 0.0 - 25.0 Hz
J 70 Fren Kapama Zamanı 1.0 0.3 sn 0.0 - 5.0 sn
J 71 Fren Açma Hızı 1.0 3.0 Hz 0.0 - 25.0 Hz
J 72 Fren Açma Zamanı 1.0 0.1 sn 0.0 - 5.0 sn
 
ANALOG GİRİŞ - ÇIKIŞLAR
13 Potans için +10Vdc
12 Potans Orta Ucu 0 - ±10 Vdc
11 Potans - Ucu
C1 Akım Girişi + Ucu
4  -  20 mA
0 - ±10 Vdc
SW7
SW8
PTC / NTC + ucu
11 Akım Girişi - Ucu PTC / NTC - ucu
FM Analog Çıkış 1 + Ucu
0 - 10 Vdc
4 - 20 mA
SW6
11 Analog Çıkış 1 - Ucu
ANALOG GİRİŞ ANAHTARLARI
SW7
C1 analog girişimizin 0 - ±10 Vdc veya 4-20mA seçimi için konulan dip swiçtir. C1 pozisyonunda 4-
20mA giriş kullanılır. V2 pozisyonunda ise 0 - ±10 Vdc olarak kullanılır.
SW8
C1 Girişi Analog Referans olarak kullanılabildiği gibi Motor sıcaklık sensörü bağlantısı için de 
kullanılabilir. SW8 anahtarının fabrikasyon konumu analog referans ( Akım sinyali ) aktif olacak 
şekildedir. Bu anahtar konum değiştirilirse PTC ya da NTC bağlantısı yapılabilir. Sıcaklık sensörü 
voltaj sinyali verecek şekilde olmalıdır.
SW6
FM analog çıkışı Voltaj ya da Akım sinyali verebilmektedir. FM çıkışı için SW6 anahtarı kullanılır. 
Fabrikasyon konumu voltaj sinyali verecek şekildedir.
 
1) Dijital Girişler;
Dijital girişlerin NPN (Source ) ya da PNP (Sink) olarak kullanılabilmesini SW1 anahtarı 
belirlemektedir. Fabrikasyon ayarı PNP (Sink) olan anahtarın konumu değiştirilirse NPN (Source) 
olarak kullanılabilir
 
 
 
                           
FRENIC – ECO ÖZET KULLANIM KILAVUZU
 
GENEL BİLGİLER
PLC 24 VDC
CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU
FWD
REV
X1 - X5
Y1 - Y3 DİJİTAL ÇIKIŞ
CMY DİJİTAL ÇIKIŞ COM UCU
12 0-10V ANALOG GİRİŞ (POTANSİYOMETRE ORTAK UCU)
13 10 VDC (POTANSİYOMETRE BESLEME UCU 
C1 AKIM GİRİŞİ ( 4-20 mA ) 
V2 VOLTAJ GİRİŞİ ( 0 - ±10 VDC ) ( PTC / NTC GİRİŞİ OLARAK DA KULLANILABİLİR ) SW 5
11 ANALOG GİRİŞ VE ÇIKIŞ COM UCU
FMA ANALOG ÇIKIŞ 1 ( 4 -20 mA yada 0 - ±10 VDC ) SW 4
FMI ANALOG ÇIKIŞ 2 ( 4 -20 mA )
30A RÖLE ÇIKIŞI 1 ( NORMALDE AÇIK KONTAK )
30B RÖLE ÇIKIŞI 1( NORMALDE KAPALI KONTAK )
30C RÖLE ÇIKIŞI 1 ORTAK UCU
Y5A
Y5C
SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI
DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 
RÖLE ÇIKIŞI 2 ( N/A KONTAK )
KOD TANIM AÇIKLAMA
F TEMEL FONKSİYONLAR
START/STOP, REFERANS, ANALOG ÇIKIŞLAR, RAMPA 1, BAZI 
MOTOR DEĞERLERİ VE MOTOR KONTROLÜ GİBİ FONKSİYONLARIN 
AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
E TERMİNAL FONKSİYONLARI DİJİTAL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
C FREANS FONKSİYONLARI
SABİT HIZLAR, ANALOG GİRİŞLER VE 2NCİ FREKANS KOMUTU 
FONKSİYONLARININ AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
P MOTOR 1 PARAMETRELERİ 1NCİ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
H GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR DETAYLI AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
J UYGULAMA FONKSİYONLARI 1 PID VE MEKANİK FREN AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
Y HABERLEŞME FONKSİYONLARI MODBUS AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR
 
Besleme için giriş terminalleri L1/R, L2/S, L3/T dir.
• DCR (DC Reaktör) bağlanacak ise P1 ve P(+) terminalleri arasındaki köprü kaldırılıp yerine 
bağlanır.
• R1, T1 harici fan besleme girişleri.
• Motor çıkış terminalleri U, V, W.
• R0, T0 kontrol devresi yedek besleme girişi.
• Topraklama klemensi G.
 
1) Motor Değerlerinin Girilmesi ve Tunning İşlemi
• F04 = Motor Nominal Frekansı
• F05 = Motor Nominal Gerilimi 
• P01 = Motor Kutup Sayısı
• P02 = Motor Nominal Gücü 
• P03 = Motor Nominal Akımı
• P06 = Motor Yüksüz Akımı
• P99 = Motor Türü 
• P06 Hesaplama 
• Bu değerler girildikten sonra P04 parametresinden Tunning işlemi yapılır. Tuning işlemi 
döndürerek yapılacaksa motora redüktör dâhil hiçbir yükün bağlı olmaması gerekir. 
- Motor duruyorken Tunning yapılması için P04 = 1 yapılmalıdır. 
- V/F kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için P04 = 2 yapılır. 
Bu parametre değeri ayarlandıktan sonra start butonuna basılır. Tuning işlemine start 
vermek için kontrol yerinin local ya da remote olması önemli değildir. 
 
Kod Tanım Değer Açıklama
0 Panel ▲▼ Tuşları ile
1 Voltaj  Girişinden ( 12 girişi )
2 Akım Girişinden ( C1 girişi )
3 Voltaj ( 12 ) ve Akım ( C1 ) Girişlerinin Toplamından 
5 İkinci Voltaj Girişinden ( V2 )
0 Start / Stop Panelden , Yön Terminalden verilir.
1 Terminalden İleri / Geri Start
2 Panelden Start / Stop ( Sadece İleri )
3 Panelden Start / Stop ( Sadece Geri )
F 03 Maximum Frekans 25 - 120 Hz
F 05 Motor Nominal Gerilimi 160 - 500 V
F 07 Hızlanma Rampa Süresi 0.00 - 3600.00 sn
F 08 Yavaşlama Rampa Süresi
F 09 Tork yükseltme 0.00 - 20.00 %
F 11 Elektronik termal koruma 0.00 - 2000.00 A
F 12 Termal koruma bekleme 0.50 - 75.00 dak.
0 Hataya geçer.
3 Çalışmaya devam eder.(Kondansatör kapasitesi kadar)
4 Hata anındaki frekans değerinden start alır.
5 Başlama frekansı(F23) değerinden start alır.
F 15 Frekans Üst Limit 0 - 120 Hz
F 16 Frekans Alt Limit 0 - 120 Hz
F 18 Referans min. Sapma değeri (-)100.00% ile (+)100.00 % (F03 baz alınır)
F 23 Başlama frekansı 0.10 - 60.00 Hz
F 25 Durma frekansı 0.10 - 60.00 Hz
F 26 Anahtarlama Frekansı 0 - 15 kHz
0 Voltaj  Çıkışı ( 0 - 10 Vdc )
1 Akım Çıkışı ( 4 - 20 mA )
F 30 Analog Çıkış 1 Voltaj 100% Skala Yapmak İçin. %0 - %300 Ayar Aralığıdır.
0 Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Önce )
1 Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Sonra )
2 Çıkış Akımı
4 Çıkış Torku
0 Değişken momentli yük.
1 Sabit momentli yük.
2 Sabit momentli yük otomatik tork yükseltme aktif. 
3 Enerji tasarruf modu. Değişken momentli yük.
4 Enerji tasarruf modu.Sabit momentli yük.
5 Enerji tasarruf modu.Sabit mom.yük tork yükseltme aktif.
 
Değer Açıklama
0 ( 1000 ) Multi Frekans Seçimi ( SS1 )
1 ( 1001 ) Multi Frekans Seçimi ( SS2 )
2 ( 1002 ) Multi Frekans Seçimi ( SS4 )
3 ( 1003 ) Multi Frekans Seçimi ( SS8 )
4 ( 1004 ) 2nci Rampa Seçimi
7 ( 1007 ) Serbest Duruş Aktif
8 ( 1008 ) Reset Alarm
9 ( 1009 ) Harici Hata Sinyali ( Ters Kontak )
11 ( 1011 ) 2nci Frekans Kaynağı Aktif
12 ( 1012 ) Motor 2 Seçimi
17 ( 1017 ) Hız Arttırma
18 ( 1018 ) Hız Azaltma
35 ( 1035 ) Lokal Kontrol Aktif
0 ( 1000 ) Çalışıyor
1 ( 1001 ) Referansa Ulaştı Sinyali
10 ( 1010 ) Hazır Sinyali
57 ( 1057 ) Fren Sinyali
99 ( 1099 ) Arıza Sinyali
E 34
Aşırı yük erken uyarı akım 
seviyesi
0.00 - 2000.00 A
E 35
Aşırı yük erken uyarı bekleme 
süresi
10 0.01 - 600.00 sn
0 Hız
3 Çıkış Akımı
4 Çıkış Voltajı
8 Hesaplanan Tork Değeri
17 Analog Giriş
0 Parametre değiştirme ve kopyalama menüleri.
1 Parametre kontrol ve kopyalama menüleri.
2 Değiştirme, kontrol, izleme, kopyalama menüleri.
0 Seçilmedi
1 Frekans Komutu 1
2 Frekans Komutu 2
3 PID Set Değeri
5 PID Geri Besleme Sinyali
20 Analog Input Monitor
C 05 
C 11
Multi Frekans Değeri 0.00 - 500 Hz
 
Kod Tanım Değer Açıklama
H 03 Data Reset Fabrika ayarlarına dönmek için (1) yapılır.
H 04 Otomatik reset tekrar sayısı 0 - 10 
H 05 Otomatik reset bekleme süresi 0.5 - 20.00 sn
0 Sürekli çalışma
1 Isıya göre çalışma
0 Rampalı Duruş
1 Boşta Duruş
0 Aktif  Değil
1 Aktif.  Sıcaklık Hatası (OH4) Verir.
2 Aktif.  Sıcaklık Uyarısı (THM) Verir.
H 50
İsteğe bağlı belirlenmiş sabit V/f 
oranı frekans değeri
0 - 120 Hz
H 51
İsteğe bağlı belirlenmiş sabit V/f 
oranı gerilim değeri
0 - 500 V
 
ANALOG GİRİŞ ANAHTARLARI 
SW5
V2 terminalinin Analog giriş/PTC girişi seçimi için konulan dip swiçtir.  
SW4
FMA analog çıkışı Voltaj ya da Akım sinyali verebilmektedir. FM çıkışı için SW4 anahtarı kullanılır. 
Fabrikasyon konumu voltaj sinyali verecek şekildedir. 
 
Dijital girişlerin NPN (Sink) ya da PNP (Source) olarak kullanılabilmesini SW1 anahtarı
belirlemektedir. Fabrikasyon ayarı PNP (Source) olan anahtarın konumu değiştirilirse NPN (Sink) 
olarak kullanılabilir.
 
SABİT HIZ SEÇİM TABLOSU; 
E01 – E05 parametrelerinde dijital girişlerin seçenekleri ile belirlenir. (0, 1, 2 ve 3 seçenekleri ile) 
0.0 – 500 Hz arasında değer girilebilir. Aşağıda bu seçimle ilgili tabloyu bulabilirsiniz
 
 
                          
 
FRENIC – MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU
 
GENEL BİLGİLER
SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI
PLC 24 VDC
CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU
FWD
REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 
X1 - X7
EN ENABLE GİRİŞİ
Y1 - Y4 DİJİTAL ÇIKIŞ
CMY DİJİTAL ÇIKIŞ COM UCU
12 POTANSİYOMETRE ORTAK UCU
13 POTANSİYOMETRE BESLEME UCU 10 VDC
C1 AKIM GİRİŞİ ( 4-20 mA ) ( PTC / NTC GİRİŞİ OLARAK DA KULLANILABİLİR ) SW 5
V2 VOLTAJ GİRİŞİ ( 0 - ±10 VDC )
11 ANALOG GİRİŞ VE ÇIKIŞ COM UCU
FM1 ANALOG ÇIKIŞ 1 ( 4 -20 mA ya da 0 - ±10 VDC ) SW 4
FM2 ANALOG ÇIKIŞ 2 ( 4 -20 mA ya da 0 - ±10 VDC ) SW 6
DX+
RS-485 HABERLEŞME PORTU ( SW2 SONLANDIRMA DİRENCİ )
DX- SW 2
SD RS-485 BAĞLANTISI SHIELD UCU
30A RÖLE ÇIKIŞI 1 ( N / A KONTAK )
30B RÖLE ÇIKIŞI 1 ( N / K KONTAK )
30C RÖLE ÇIKIŞI 1 ORTAK UCU
Y5A
RÖLE ÇIKIŞI 2 ( SADECE N / A KONTAK )
Y5C
PARAMETRE KODLARI
KOD TANIM AÇIKLAMA
F TEMEL FONKSİYONLAR
START/STOP, REFERANS, ANALOG ÇIKIŞLAR, RAMPA 1, BAZI 
MOTOR DEĞERLERİ VE MOTOR KONTROLÜ GİBİ FONKSİYONLARIN 
AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
E TERMİNAL FONKSİYONLARI DİJİTAL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
C FREANS FONKSİYONLARI
SABİT HIZLAR, ANALOG GİRİŞLER VE 2NCİ FREKANS KOMUTU 
FONKSİYONLARININ AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
P MOTOR 1 PARAMETRELERİ 1NCİ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
H GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR DETAYLI AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
A MOTOR 2 PARAMETRELERİ 2NCİ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
B MOTOR 3 PARAMETRELERİ 3NCÜ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
R MOTOR 4 PARAMETRELERİ 4NCÜ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
J UYGULAMA FONKSİYONLARI 1 PID VE MEKANİK FREN AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
D UYGULAMA FONKSİYONLARI 2
HIZ KONTROLÜ (PID), ENKODER AYARLARI VE PULS GİRİŞİ 
AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
Y HABERLEŞME FONKSİYONLARI MODBUS AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
U ÖZEL FONKSİYONLAR
LOJİK İŞLEMLERLE ADIMLI ÖZEL PROGRAMLAMANIN 
YAPILABİLDİĞİ BÖLÜMDÜR.
 
BAZI PARAMETRELER VE AÇIKLAMALARI
1) Motor Değerlerinin Girilmesi ve Tunning İşlemi
F04 = Motor Nominal Frekansı
F05 = Motor Nominal Gerilimi
P01 = Motor Kutup Sayısı
P02 = Motor Nominal Gücü
P03 = Motor Nominal Akımı
Bu değerler girildikten sonra P04 parametresinden Tunning işlemi yapılır. Tuning işlemi 
döndürerek yapılacaksa motora redüktör dâhil hiçbir yükün bağlı olmaması gerekir.
- Motor duruyorken Tunning yapılması için bu değer 1 yapılmalıdır.
- V/F kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için 2 yapılır.
- Vektör kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için 3 yapılır.
Bu parametre değeri ayarlandıktan sonra start butonuna basılır. Tuning işlemine start 
vermek için kontrol yerinin local ya da remote olması önemli değildir.
P99 = 4 olarak ayarlanmalı ( diğer motor ) 
2) Motor Kontrol Modu
Bu seçenek Fuji marka hız kontrol cihazlarında; F42 ( Drive Control Selection ) isimli 
parametre ile belirlenmektedir. Ayrıca Frenic-Mega serisi hız kontrol cihazlarında 4 farklı motor 
için 4 farklı kontrol modu seçilebilmektedir.
Parametre değerleri;
 0 = V/F Control ( Kayma Kompanzasyonu Aktif Değil )
 1 = Dynamic Torque Vector Control
 2 = V/F Control ( Kayma Kompanzasyonu Aktif )
 5 = Vector Control ( Açık Çevrim )
 6 = Vector Control ( Kapalı Çevrim )
Vinç, Ekstruder, Konveyör ya da açık çevrim olan diğer genel uygulamalarda Dynamic 
Torque Vector Control ( 1 ) modu uygun olacaktır. Fan, Pompa ve Kompresörler için V/F Control ( 
0 ya da 2 ) modu kullanılabilir. Vinçler, Açma-Sarma uygulamaları gibi hassas olarak çalışacak 
kapalı çevrim uygulamalarda da Vector Control ( 6 ) seçilmelidir.
 
Besleme için giriş terminalleri L1/R,L2/S,L3/T dir.
DCR (DC reaktör) bağlanacak ise P1ve P(+) terminalleri arasındaki kısa devre çubukları sökülür, DCR P1 ve P(+) 
klemenslerine bağlanır.
7,5kW ve altındaki güçlerde Frenleme direnci P(+) ve DB terminalleri bağlı şekilde gelir. Bu frenleme direnci uygulama 
için yeterli olmazsa , harici bir direnç mevcut direnç sökülerek takılabilir. 22kW ve altında frenleme kıyıcısı standart 
donanımdır. Frenleme direnci P(+) ve DB terminallerine bağlanmalıdır. 22kW üzerindeki güçlerde Kıyıcı opsiyoneldir 
(DBU). Bu modülde P(+) ile DB terminallerine bağlanmalıdır.
R1,T1, harici fan besleme girişi. Normalde bağlamaya ihtiyaç yoktur
Motor çıkış terminalleri U,V,W dur.
R0,T0 Kontrol devresi için yedek güç besleme devresi. Back-up amaçlı kullanılabilir.
Motor ve Besleme topraklamaları G terminaline bağlanır.
 
Kod Tanım
Fabrika 
Değeri 
Değer Açıklama
F 01 Referans Kaynağı 1
0 0 Panel ▲▼ Tuşları ile
1 Voltaj Girişinden ( 12 girişi )
2 Akım Girişinden ( C1 girişi )
3 Voltaj ( 12 ) ve Akım ( C1 ) Girişlerinin Toplamından 
5 İkinci Voltaj Girişinden ( V2 )
7 Motor Pot ile ( Dijital Girişlerden Hız Arttır / Azalt )
8 Panel ▲▼ Tuşları ile ( Darbesiz Geçiş Etkin )
11 Ek Dijital Giriş Modülünden
12 Pulse Referansı ( Opsiyon PG Kartı ile )
F 02 Çalıştır Komutu
2 0 Start / Stop Panelden , Yön Terminalden verilir.
1 Terminalden İleri / Geri Start
2 Panelden Start / Stop ( Sadece İleri )
3 Panelden Start / Stop ( Sadece Geri )
F 07 Hızlanma Süresi 6.00 0.00 - 3600.00 sn
F 08 Yavaşlama Süresi 6.00 0.00 - 3600.00 sn
F 26 Anahtarlama Frekansı 15 10 kHz 0 - 15 kHz
F 29 Analog Çıkış 1
0 0 Voltaj Çıkışı ( 0 - 10 Vdc )
1 Akım Çıkışı ( 4 - 20 mA )
F 30 Analog Çıkış 1 Voltaj 100 100% Skala Yapmak İçin. %0 - %300 Ayar Aralığıdır.
F 31
Analog Çıkış 1 
Fonksiyonu
0 Bazı 
Seçenekler
0 Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Önce )
1 Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Sonra )
2 Çıkış Akımı
4 Çıkış Torku
E 01
( E 02 )
( E 03 )
( E 04 )
( E 05 )
( E 06 )
( E 07 )
Dijital Girişler
Terminal X1 
Fonksiyonu
( X2, X3, .. X7 için de 
geçerlidir. )
Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital girişin tersi olarak kabul edilir. )
0 ( 1000 ) Multi Frekans Seçimi ( SS1 )
1 ( 1001 ) Multi Frekans Seçimi ( SS2 )
0 2 ( 1002 ) Multi Frekans Seçimi ( SS4 )
1 3 ( 1003 ) Multi Frekans Seçimi ( SS8 )
2 4 ( 1004 ) 2nci Rampa Seçimi
3 7 ( 1007 ) Serbest Duruş Aktif
4 8 ( 1008 ) Reset Alarm
5 9 ( 1009 ) Harici Hata Sinyali ( Ters Kontak )
8 11 ( 1011 ) 2nci Frekans Kaynağı Aktif
12 ( 1012 ) Motor 2 Seçimi
17 ( 1017 ) Hız Arttırma
18 ( 1018 ) Hız Azaltma
35 ( 1035 ) Lokal Kontrol Aktif
 
Kod Tanım
Fabrika 
Değeri
Değer Açıklama
E 20
( E 21 )
( E 22 )
( E 23 )
( E 24 )
( E 27 )
Dijital Çıkışlar
Terminal Y1 Fonksiyonu
( Y2, Y3, Y4, Y5A/5C ve 
30 A/B/C için de 
geçerlidir. )
0 Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital çıkışın tersi olarak kabul edilir. )
1 0 ( 1000 ) Çalışıyor
2 1 ( 1001 ) Referansa Ulaştı Sinyali
7 10 ( 1010 ) Hazır Sinyali
15 57 ( 1057 ) Fren Sinyali
99 99 ( 1099 ) Arıza Sinyali
E 43
LED Ekran Çalışma 
Değeri
0
Bazı Seçenekler
0 Hız
3 Çıkış Akımı
4 Çıkış Voltajı
8 Hesaplanan Tork Değeri
17 Analog Giriş
E 61
E 62
E 63
Analog Girişler
12
C1
V2
Bazı Seçenekler
0 0 Seçilmedi
0 1 Frekans Komutu 1
0 2 Frekans Komutu 2
3 PID Set Değeri
5 PID Geri Besleme Sinyali
7 Analog Tork Limit Değeri A
C 05 -
C 19
Multi Frekans Değeri
0
0.00 - 500 Hz
H 11 Yavaşlama Fonksiyonu
0 0 Rampalı Duruş
1 Boşta Duruş
H 61 Motor Pot Fonksiyonu
1 0 Stoptan sonra 0.0 Hz
1 Stoptan sonraki son hız
H 26 Termistör Modu Seçimi
0 0 Aktif Değil
1 Aktif. Sıcaklık Hatası (OH4) Verir.
2 Aktif. Sıcaklık Uyarısı (THM) Verir.
H 27 Termistör Seviyesi 0.35 1.60 V 0.00 - 5.00 V
J 68 Fren Kapama Akımı 100 10% %0.0 - %300
J 69 Fren Kapama Hızı 1.0 0.0 Hz 0.0 - 25.0 Hz
J 70 Fren Kapama Zamanı 1.0 0.3 sn 0.0 - 5.0 sn
J 71 Fren Açma Hızı 1.0 3.0 Hz 0.0 - 25.0 Hz
J 72 Fren Açma Zamanı 1.0 0.1 sn 0.0 - 5.0 sn
J 95 Fren Kapama Torku 100 100% %0.0 - %300
J 96 Hız Seçimi 0 0
 
ANALOG GİRİŞ - ÇIKIŞLARs
13 Potans için +10Vdc
12 Potans Orta Ucu 0 - ±10 Vdc
11 Potans - Ucu
V2 Voltaj Girişi + Ucu
0 - ±10 Vdc
11 Voltaj Girişi - Ucu
C1 Akım Girişi + Ucu
4  -  20 mA SW5
PTC / NTC + ucu
11 Akım Girişi - Ucu PTC / NTC - ucu
FM1 Analog Çıkış 1 + Ucu
0 - 10 Vdc
4 - 20 mA
SW4
11 Analog Çıkış 1 - Ucu
FM2 Analog Çıkış 2 + Ucu
0 - 10 Vdc
4 - 20 mA
SW6
11 Analog Çıkış 2 - Ucu
ANALOG GİRİŞ ANAHTARLARI
SW5
C1 Girişi Analog Referans olarak kullanılabildiği gibi Motor sıcaklık sensörü bağlantısı için de 
kullanılabilir. SW5 anahtarının fabrikasyon konumu analog referans ( Akım sinyali ) aktif olacak 
şekildedir. Bu anahtar konum değiştirilirse PTC ya da NTC bağlantısı yapılabilir. Sıcaklık sensörü 
voltaj sinyali verecek şekilde olmalıdır.
SW4 ve SW6
FM1 ve FM2 analog çıkışları Voltaj ya da Akım sinyali verebilmektedir. FM1 çıkışı için SW4 
anahtarı, FM2 çıkışı için de SW6 anahtarı kullanılır. Her iki anahtarın fabrikasyon konumu voltaj
sinyali verecek şekildedir.
 
1) Dijital Girişler;
Dijital girişlerin NPN (Source) ya da PNP (Sink) olarak kullanılabilmesini SW11 anahtarı 
belirlemektedir. Fabrikasyon ayarı PNP (Sink) olan anahtarın konumu değiştirilirse NPN (Source) 
olarak kullanılabilir.
 

SİPARİŞLERİNİZ SİPARİŞ TEYİD FORMU ONAYLANDIKTAN VE ÜÇRETİ BANKA HESABIMIZA EFT VEYA HAVALE OLDUKTAN SONRA MALZEMELER  ADRESİNİZE KARGO İLE TESLİM EDİLİR .SATIŞ ÖNCESİ VE SATIŞ SONRASI TEKNİK DESTEK STOKTAN MALZEME TEMİNİ ÜRÜNLERE AİT TEKNİK BİLGİLERLE SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET VERMEKTEYİZ.

 

     FUJİ ÜRÜNLERİ 2 SENE FABRİKA ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDADIR. 

  

                          

CEP   : 0545 856 30 57 

MAİL : mgurotomasyon@gmail.com                    


         

  

  

 
  
 
 
 
 
SİEMENS ÜRÜNLERİNDE KAMPANYA

  SİEMENS MARKA

ÜRÜNLERDE UYGUN FİYATLAR  

CEP: 0545 856 30 57

 

 

 

LS MARKA İNVERTER
     LS MARKA      İNVERTER 
          UYGUN FİYATLAR
          CEP: 0545 856 30 57